سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه هوشمند – کارشناسی ارشد پترولوژی ا ز دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیخان نصراصفهانی – دکترای زمین شناسی اقتصادی، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

توده نفوذی مافیک مورد بررسی در شرق گردنه شیر، شمال شرق اصفهان واقع شده است. این منطقه بخشی از نوار آتشفشانی ارومیه – دختر می باشد. ترکیب سنگ شناسی این توده غالباً گابرو تا گابرودیوریت بوده و از نظر کانی شناسیعمدتاً دارای پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن، کلریت، اپیدوت و ایلمنیت می باشد. مطالعات مینرال شیمی نشان می دهد که کلینوپیروکسن های این توده نفوذی دارای ترکیب دیوپسید بوده و در محدوده کلینوپیروکسن های فشار متوسط قرار میگیرند. ترکیب کلینوپیروکسن ها درجه حرارت های تبلور بطور متوسط ۶۰۰ الی ۹۰۰ درجه سانتیگراد را ارائه می کنن . د