سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه فریدونی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
علیخان نصراصفهانی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

آمفیبولیت های منطقه جندق در زیر کمپلکس دگرگونی جندق که شامل انواع شیست و مرمر می باشند دیده می شوند.این آمفیبولیت ها در حقیقت سنگ های بازالتی افیولیت جندق بوده اند. آمفیبولیت ها از هورنبلند، پلاژیوکلاز، گارنت،آلکالی فلدسپار( ارتوکلاز) ، بیوتیت، مسکویت، اسفن وکوارتز تشکیل گردیده اند. حضور کانیهای اکتینولیت، اپیدوت وکلسیت نیز بیانگر رخداد یک دگرگونی برگشتی در حد رخساره شیست سبز می باشد. بررسی شیمی سنگ کل، یکترکیب بازالتی تا آندزیت بازالتی را برای این سنگ ها نشان می دهد. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی، آمفیبولیت ها بازالت با ماهیت ساب آلکالن و روند تولئیتی می باشند ودر نمودارهای عنکبوتی عناصر کمیابREE مشابه بازالت هایE-typeهستند. در بررسی و مقایسه آمفیبولیتها باOIB به نظر می رسد منشا آمفیبولیتها از یک گوشته مشابه E-type دریک محیط ژرف اقیانوسی که روی پلوم گوشته ای قرار داشته ناشی شده است ودرصد ذوب گوشته تدریجا افزایش داشته است.