سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده کهن سال – دانشجوی کارشناسی مهندسی پزشکی (بیومکانیک) دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
روشنک کشاورز – کارشناس ارشد فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران
فرهاد طباطبایی قمشه – استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

در این مطالعه به محاسبه و تحلیل گشتاورهای مفصل شانه در افراد سالم در حین حرکت ابداکسیون وادداکسیون مفصل شانه پرداختیم. با استفاده از نرم افزار های Excel و MatLab میزان گشتاور را بدست آورده و به تحلیل آن می پردازیم.با اجرای این تحلیل می توان تاثیر این حرکت را بر الگوی گشتاورهای وارد بر مفصل شانه درافراد سالم مشخص کرد و اثر آن را بر کینتیک (گشتاورهای) مفصل شانه تحلیل کرد.الگوی گشتاور بدست آمده در صفحه yz یا همان Mx اختلاف معناداری نسبت به الگوی گشتاورهای ایجاد شده در صفحات xy, xz یا همان MZ , MY دارد. گشتاور ایجاد شده در صفحه yz یا همان Mx از الگوی تناوبی مشابه گشتاورهای ایجاد شده در صفحه xy و xz پیروی می کند با این تفاوت که رفتار آن در هر سیکل دارای یک ماکزیمم می باشد.