سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان یغمایی سابق – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
هومان سینا – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
ساسان معتقد – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده:

امروزه پارامترهای حداکثر مربوط به قله حرکت بعنوان یکی از ویزگی های مهم رکوردهای ثبت شده از زلزله های گذشته، مورد توجه اکثر آیین نامه های لرزه ای دنیا قرار گرفته است. از طرفی مطالعات گذشته نشان داده است که میزان آسیب های لرزه ای وارد بر سازه ها می تواند به اینویژگی ها ارتباط نزدیک داشته باشد. لذا در این پژوهش میزان اطمینان در تخمین خسارت های سازه ای بر اساس پارامتر های حداکثر زلزله مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور سازه های بتن مسلح ۳ ۵ و ۷ طبقه بر اساس آیین نامه بتن ایران در ساختگاههای با خاک نوع ۱ و ۲ طراحی و با استفاده از زلزله های انتخابی تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی انجام شده است. سپس با استفاده ازنتایج بدست آمده، همبستگی اندیس خسارت کل سازه بر حسب پارامترهای مختلف حداکثر زلزله: ماکزیمم شتاب زمینPGA) ماکزیمم سرعت زمینPGV) ماکزیمم جابجایی زمین PGD) و نسبت سرعت حداکثر به شتاب حداکثرVmax amax محاسبه شده است. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل های انجام گرفته می توان گفت که بیشترین ارتباط بین شاخص خسارت و ماکزیمم سرعت زمین وجود دارد و این پارامتر می تواند بعنوان مناسب ترین پارامتر برای تخمین خسارت زلزله در اینگونه سازه ها مورد استفاده قرار گیرد