سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نریمانی – استاددانشگاه محقق اردبیلی
حسین درویش حقجو – کارشناسان ارشد
مهتاب توکلی پله شاه –
عباس ابوالقاسمی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

اختلال اضطراب فراگیر ازاختلال های مهم درافراد است که به ایجاد مشکلات فراوان درروابط بین فردی منجر میشود این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر درمیان افراد ساکن منطقه ۲ رشت انجام شد برای بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر درمیان افراد عادی ۵۰۰ نفر از این افراد بصورت تصادفی انتخاب و به پرسشنامه نگرانی پن استیت پاسخ دادند بررسی ها نشان داد که شیوع این اختلال درکل افراد ۰/۱۰ است که این نسبت برای زن ها ۶/۸ دردص و برای مردان ۳/۲ درصد می باشد که میزان شیوع در۲ جنس تفاوت معناداری وجود دارد نتایج نشان داد که علیرغم میزان شیوع بالا درافراد جامعه آماری این تحقیق میزان ابتلای زنان به نشانگان این اختلال بسیاربیشتر ازمردان و حدود دو برابر آنها میباشد.