سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید ذوالقدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
امین رضا درتاج نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

رویکرد کنونی آیین نامه های طراحی سازه ها در برابر نیروهای مخرب زلزله استهلاک انرژی وارده بر سازه بوسیله رفتارهای چرخه ای آن می باشد چنین رویکردی درصورت عملکرد مطلوب سازه می تواند منجر به اقتصادی شدن طرح گردد جهتدستیابی به استهلاک نیروی زلزله شکل پذیری اعضا و اتصالات بتن مسلح از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد و درصورت بروز رفتار های شکل پذیری آنها می توان از پایداری و ایمن بودن سازه در طی زلزله های مهیب اطمینان حاصل کرد به منظور بررسی عملکرد شکل پذیری بتن خود متراکم استفاده شده در اعضا نامعین تیر ۹ متری I- شکل دارای دودهانه ساخته ابزارهای اندازه گیری بر آن نصب و درآزمایشگاهی تامرحله تخریب تحت بارگذاری قرارگرفت.