سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا زارع مهرجردی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم ضیاء آبادی – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
احمد خسروی – مربی بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اینکه در جریان رشد اقتصادی فشار بر روی تقاضای آب در کشاوزی و سایر بخش ها افزایش می یابد، جانشینی بین نهاده آب و سایر نهاده های کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به خصوص در مناطق خشکی که منابع آب محدودی در اختیار مصرف کنندگان است و بین بخش کشاورزی و سایر بخش ها برای تقاضای آب رقابت شدیدی وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از تابع تولید محصول گندم نشان داده شده است که عمده ترین نهاده ی قابل جانشین نهاد آب در تولید این محصول، کود شیمیایی می باشد و نرخ نهایی جانشینی بین این نهاده و آب در مقادیر مصرف بالای آب افزایش می یابد. بنابراین با تدابیر مناسب و ترکیب بهتر آب با نهاده کود شیمیایی می توان مقدار قابل توجهی از آب مصرفی را در بخش کشاورزی کاهش داد تا از اثرات جنبی منفی استفاده بی رویه ی منابع آب زیر زمینی جلوگیری شود.