سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی کلوانی –
مهری صفاری –

چکیده:

گیاه پالایی، استفاده از گیاهان جهت حذف آلودگی از محیط به عنوان یک رویکرد جدیدی در پاکسازی محیط های آلوده ی آبی – خاکی تعریف میشود. دراکثر بخش های درحال توسعه ی جهان و همچنین استفاده از تولیدات صنعتی و نهادهای کشاورزی و تولید گازهای گلخانه ای حاصل کارخانه ها و وسایل نقلیه ای و دفع نامناسب زباله های جامد و مایع ممکن است که آلودگی خاک را بوسیله ی مواد شیمیایی خطرناک از قبیل فلزات سنگین موجب شود. آلودگی به فلزات سنگین، می تواند اکوسیستم و انسان را تحت تاثیر خطراتی همچون، خوردن مستقیم و یا نوشیدن آبهای زیرزمینی آلوده و یا تماس مستقیم با خاک آلوده قرار بدهد. آلودگی به فلزات سنگین همچنین می تواند موجب کاهش کیفیت مواد غذایی از طریق مسمومیت گیاهی و کاهش در قابلیت استفاده از زمین برای تولید محصول بگردد. براین اساس روش های کم هزینه و پایدار اکولوژیکی برای پاکسازی خاکهای آلوده به فلزات سنگین لازم می باشند Phytoextraction جذب آلودگی بوسیله ی ریشه ی گیاه از خاک و انتقال آن به اندامهای بالایی یک روش موثر پاکسازی فلزات سنگین ازخاک می باشد. ذرت zea mays L. یکی از غلات مهم درکشاورزی بوده که دارای خصوصیات امیدوارکننده ای از تجمع و انباشت بعضی از فلزات سنگین می باشد.