سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شیوا یغماییان – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

مسجدکانون تجلی هویت معنوی مسلمانان و ملجا و پناه و تکیه انان از صدراسلام تاکنون مهمترین عنصرشهری و معماری و مرکز تبلور عالی ترین اشکال خلاقیت ذوق و سلیقه مسلمانان بوده است این نگین حلقه شهرنشینی و جواهر تابان بسیاری از شهرها ما که آوازه نمونههای درخشان آن درقرون گذشته درسراسر گیتی پراکنده است درگسست فرهنگی و هویتی تحمیل شده به جامعه ایران طی سده اخیر اتصال و پیوند خود را درمسیر تکامل معماری از دست داده است و اگرچه مهمترین و اصلی ترین پایگاه ابراز عقیدتی اجتماعی و سیاسی مردم درسالهای طولانی و بویژه دردوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بوده است اما معماری مناسب و درخور مقام را درجامعه امروزی نیافته است و با نیاز عملکردی روز تطابق لازم را نیافته است لذا بازنگری درفضاهای معماری موجودمساجد ایران و ارایه راهکارهای کاربردی درچگونگی آن از وظایف مهمی است که بردوش محققان دراین زمینه نهاده شده است از انجا که کرج شهری است که ازاقوام مختلف درآن حضور دارند و باتوجه به اینکه ا ستان تازه شکل گرفته البرز قابلیت های جدیدی دراین زمینه ا یجاد کرده لذا این شهر به عنوان نمونه موردی انتخاب گرددیه و مساجد موفق آن به عنوان نمونهموردی انتخاب شده است.