سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جواد گزمه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
حمیدرضا قزلسفلوا – هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس
حسن بحرالعلوم – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
علی حسنی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بررسی وضعیت لیگ های معتبر و پرطرفدار دنیا مؤید این مطلب است که برخورداری از قضاوت با کیفیت و عدلانه یکی از مهمترین فاکتورهایی است که نظر مسؤولین برگزاری مسابقات و همچنین متخصصان و تماشاگران ورزشی را به خود اختصاص داده است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط خودکارآمدی با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال استان گلستان می باشد.