سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین دائی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
بابک حسین زاده – استادیاردانشگاه آزاد بابل
ام البنین لشکربلوکی – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریز آموزشی

چکیده:

ازدیرباز ذهن کنجکاو انسان درجستجوی این بوده است که به چرایی بسیاری از پرسش ها دست یافته و حتی الامکان برای آن پاسخی مناسب پیدا نماید دراین میان آنچه که می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازها بوده و ضمیر تشنه انسانهای جستجویگر را سیراب سازد روی آوردن به فعالیت های علمی و تحقیقاتی است ودرواقع می توان پژوهش را کیمیایی دانست که قادر است گره از معضلات و مشکلات بازنموده و راهی روشن مطابق عقل و علم و منطق پیش روی آن گذارد اگرچه تحقیق و انجام فعالیت های پژوهشی درزمینه های مختلف و از جمله علوم تربیتی کاری است بس مهم اما آنچه که مهمتربه نظر می رسد و درحقیقت می توان از آن به عنوان روح و جوهره تحقیق نام برد یافته های پژوهشی است و درکنار این مهم نحوه کاربست تحقیقاتی است که حاصل تلاش شبانه روزی محققان و پژوهشگران می باشد بررسی عوامل موثر پیشرفت و ترقی و توسعه درجوامع پیشرفته نشان میدهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار هستند. راه کارهای آموزشی صرف نظر از هدف آموزشی و یادگیری انتخاب شده کاربرد اهداف یادگیری که برای موفقیت اصلی و عمده می باشد را حمایت و پشتیبانی می کند کلارک و بوئی ۲۰۰۶ اهداف آموزشی و یادگیری اگر به دقت انتخاب شوند تاثیر قابل توجهی جهت کمک به یادگیری دانش آموزان دارند