سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلام رضا صفری –

چکیده:

آنچه که می تواند در تعامل بین خریدار وفروشنده نقش اساسی ایفا کند نحوه برخورد خریدار با فروشنده است که این مهم در وهله اول شناخت روحیات و خلقیات فروشنده است که این شاخت از دو منظر قابل بررسی است اول اینکه خود ف رد را بشناسیم و در مرحله بعد سازمان فرد را ، در این مقاله سعی بر شناساندن اهمیت این مهم و راههای نفوذ بر تغییر رفتار افراد است ، در مورد شناخت فرد و سازمان و بکارگیری فنون آن به عهده دوستان گذاشته می شود