سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فلاح نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
علی جانعلی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

امروزه با توجه به رشد و گسترش استفاده از آموزشهای الکترونیکی، روشهای یادگیری ترکیبی ت.سعه یافته و کلاسهای سنتی به سوی محیط های یادگیری مجازی همراه با روشها و ابزار آلات جدیدتر سوق داده شده است. از همین رو، در این تحقیق به بررسی تاثیر دو روش آموزش مجازی و اموزش سنتی بر میزان بهبود یادگیری تئوری و نیز مهارتهای پزشکی در دانش آموختگان این بخش پرداخته ایم. این بررسی روی دو گروه متفاوت از نظر نحوه سیستم آموزش صورت گرفته است. در مورد مطالعاتی مورد بحث، به یک پروه مطالب تئوری به روش سخنرانی عادی ارائه گردید و برای این گروه کارهای عملی از طریق محیط ازمایشگاهی و با استفاده از مدلد های و مانکن های مصنوعی اموزش داده شد، ولی در گروه دوم مطالب تئوری و عملی مجموعا از طریق سیستم های الکترونیکی کجازی و انمیشین های تعاملی آموزش داده شده است و در پایان این طرح، با استفاده از آزمون آسکی ( رزشیابی بالینی ساختارمند عینی) مورد ارزشیابی قرار گرفت که نتایج آن نشان داد که در کباحث تئوری استفاده از روشهای آموزش مجازی تاثیر بهتری در فرایند یادگیری نسبت به روش اموزش سنتی دارد ولی در بسیاری از مهارت های عملی، بهره گیری روش سنتی بهمراه آموزش های نوین الکترونیکی، با توجه به نوپا بودن آموزش های مجازی، می تواند زمینه تعمیق مهارت های اموخته شده را فراهم اورد.