سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عنایتی سنگسرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی وطنی – دانشیاردانشگاه تهران
انسیه آنجفی – کارشناسی محیطزیست

چکیده:

یکی از مهمترین پیامدهای افزایش گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین تغییرات آب و هوایی می باشد. بخش صنعت به عنوان یکی از منابع اصلی تولید گازهای گلخانه ای مطرح می شود. در طی فرایندهای استخراج نفت و گاز و فرآوری آنها در پالایشگاهمقادیر زیادی از گازها که مورد استفاده قرار نمی گیرند، معمولاً به سمت فلر ۱ هدایت شده و سوزانده می شوند. این گازهای سوزانده شده موجب آلودگی محیط زیست و هدررفت منابع اقتصادی کشور می شوند. بر اثر سوزاندن گازها در سامانه فلرگازهای گلخانه ای از جمله COX ,SOX و NOX در اتمسفر منتشر می شوند. در این مقاله، تحقیقی از میزان فلرینگ در ایراندر مقایسه با جهان و بخصوص بررسی حجم گازهای سوزانده شده در منطقه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در عسلویه انجام شده است. همچنین میزان انتشار گازهای آلاینده توسط سامانه فلر و اثر آن بر اکوسیستم و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور محاسبه میزان انتشار آلاینده ها از روش ضریب نشر استفاده شده است