سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قربان علیزاده – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
کاظم شاکری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محتشم محبی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یافتن میراگرجرمی تنظیم شده بهینه جهت بهبود رفتار لرزه ای سازه های غیرخطی با استفاده از روشهای عددی مستلزم انجام آنالیز دینامیکی غیرخطی متعددی بوده و میزان محاسبات لازم بسیار زیاد و وقت گیر می باشد دراین تحقیق برای کاهش حجم محاسبات جهت یافتن حداکثر جابجایی نسبی سازه تحت زلزله ورودی از شبکه عصبی مصنوعی تابع بنیادی شعاعی و برای جستجوی میراگرجرمی بهینه برای همان زلزله از الگوریتم ژنتیک استفاده شدهاست درنهایت رفتار سازه مجهز به میراگر جرمی بهینه بدست آمده تحت اثر دیگر زلزله ها بررسی شده است.