سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سوگند روئین تن کشایه – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

بی گمان مساله پیدایش هویت به آغاز تاریخ انسان برمی گردد آن زمان که انسان احساس کرد باید به کیستی و چیستی خود دربرابر طبیعت پاسخ گوید هویت متولد شدبدیهی است کشور پهناور ایران دارای فرهنگ بومی و محلی متمایز از فرهنگ غالب مرکزی است که هرکدام از این فرهنگها راه حلی جداگانه برای پاسخ به ماندگاری انسان ارایه نموده اند واضح است مکان اصلی ترین معیار سنجش هویت انسان است سوال بنیادی انسان برای درک تمامی هویت هستی و چیستی آن از پرسش مکان آغاز می شود از کجا آمده ام هدف این مطالعه بررسی جا یگاه موزه های مردم شناسی درحفظ و احیای فرهنگ و هویت های بومی و محلی است پرسش این است که آیا می توان به معماری به عنوان مکانی برای ارزیابی و تشخیص فرهنگ و هویت یک جامعه پرداخت بررسی این موضوع از طریق مطالعات کتابخانه ای فرهنگ و هویت محلی عوامل موثر برشکل گیری و معیارهای ارزیابی آن انجام شده و سپس به بررسی و تحلیل موزه های مردم شناسی پرداخته شده ست نتیجه این مطالعه نشان میدهد وجود چنین فضاهای جهت رشد و ارتقای فرهنگی یک جامعه ضروری بوده و پیشرفت واگاهی نسل امروز و اینده به ایجاد چنین فضاهایی وابسته است از این رو موزه ها جایگاه مناسبی برای به نمایش درآوردن تحولات تاریخی و فرهنگی هستند.