سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سلدا نظری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
راضیه رضابیگی ثانی – کارشناس ارشدطراحی شهری دانشگاه تهران

چکیده:

انجام کارهای گروهی با دیگران از نیازهای فطری انسان است و انسان در طول سالیانطولانی در محل زندگی خود مکانهایی را به انجام این گونه فعالیت ها اختصاص دادها ست یکی ازاین مکان ها فضای میدان ها است علیرغم وجود خاطرات جمعی مردم از فضاهای عمومی از جمله میدان ها و برای برقراری تعاملات اجتماعی و اهمیت میدان به عنوان عنصر هویت بخش شهرها در طول تاریخ از بین رفتن میدانهایتاریخی و ایجاد فضاهایی جدید به نام میدان که مخصوص حرکت سواره هاست چالش مهمی در شهرهای کنونی به شمار می اید از این روی ایجاد فضایی به نام میدان در شهرهای کنونی امری اجتناب ناپذیر است هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم فضای شهری میدان و عملکرد های آن و نیز ضرورت ایجاد فضایی جمعی با عملکرد میدان شهری و راه کارهای طراحی آن است. روش پژوهش حاضر از نوع مروری تحلیل ی است و برای گردآوری مطالب این مقاله از مطالعات کتابخانه ای و منابع اطلاعاتی الکترونیکی و چاپی استفاده شده است از مهمترین نتایج این مقاله می توان به اهمیت و ضرورت وجود میدان در فضاهای شهری به منظور افزایش تعاملات اجتماعی و راهکارهای طراحی آن اشاره نمود.