سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا آزرم – دانشجوی کارشناسی معماری

چکیده:

یکی از دلایل ناهنجاریهای رفتاری و کالبدی درشهرهای ایران عدم توجه وتفکر درمعانی و مفاهیم نهفته درفضای شهری می باشد با ظهور عصرمدرنیته و مشتقات آن درشهرهای ایران نتوانست به خوبی تبعات مدرنیسم را درخود حل نماید ورود عنصری چون ماشین به کلی شالوده شهرهای ایران را درهم افکند و به تدریج عمیق ترین و اساسی ترین مفاهیم و نیازهای انسانی را به حیطه فراموشی سپرد به علاوه رویکرد مدیران و برنامه ریزان شهری اجیای این فضاها نبود و تنها با خیابان کشی ها و تقاطع های وسیع حرکت سواره را تسهیل بخشیدند درنتیجه بیشترشهرها فاقد فضاهای شهری چون میادین شده و این کمبود سبب استفاده مردم از فضاهای موجود چون فلکه میدانهای موجود شد مقاله حاضر با رویکرد واژه شناسی میدان و فلکه و بررسی تصورات ذهنی مردم از این مفاهیم سعی درتمیز دادن این مفاهیم و احیای فضای شهری اصیلی چون میادین کرده است.