سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید فرتاش وند – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر عبداله –
سیدعلی صدوق ونینی –
رضوان عابدینی –

چکیده:

امواج فراصوت به دلیل دارا بودن کاربردهای متعددموضوع مطالعه محققان بسیاری قرار دارد یکی ازپیشرفت های اخیر دراین حوزه استفاده ازترانسدیوسرهای فراصوت با ماده واسط گازی درحوزه صنعتی است که ازطریق آن نیازی به تماس مستقیم ترانسدیوسر فراصوت با نمونه مورد بررسی وجود ندارددراین حالت امواج فراصوت ازترانسدیوسر به هوا و ازهوا به نمونه منتقل میشوند برای استفاده و درک عملکرد این نوع ترانسدیوسرها باید فیزیک انتشاروتضعیف امواج فراصوت درحین عبور ازهوا بصورت دقیق بررسی و مشخص شود اگرچه مطالعات متعددی دراین حوزه صورت گرفته ولی نیازمندی صنعتی و علم روز نیازمند بررسی بیشتر و مفهومی این پدیده ها است درهمین راستا دراین مقاله به بررسی رفتار این امواج و تعیین ضریب تضعییف آنها درحین عبورازهوا پرداخته شده است.