سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
حبیب اله میرزایی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محسن مختاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزادسبزوار
فاطمه عرب عامریان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزادسبزوار

چکیده:

اثر میدانهای مغناطیسی ثابت ومتناوب در ممانعت از رشد میکروارگانیسم ها بیانگر پتانسیل این میدانها در سالم سازی میکروبی مواد غذایی است فرایند میدان مغناطیسی در فشار اتمسفر و درجه حرارتی که به پایداری این ماده غذایی کمک می کند انجام می گیرد در مطالعات صورت گرفته برای غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها، میدان مغناطیسی با شدت ۵-۵۰ تسلا، پالسهای کوتاه ۲۵ میکروثانیه تا ۱۰ میلی ثانیه و فرکانس ۵-۵۰۰ کیلوهرتز لازم می باشد فرکانسهای بیش از ۵۰۰ کیلوهرتز اثر کمتری بر غیرفعالسازی میکروارگانیسم ها دارد و سبب افزایش دمایماده غذایی می شوند مهمترین عامل در نگهداری موفق مواد غذایی به کمک میدان مغناطیسی وجود مقاومت الکتریکی بالا بیش از ۱۰-۲۵ اهم – سانتی متر می باشد بطور کلی میدانهای مغناطیسی بر حرکت میکروارگانیسم ها موثر بوده و رشد و تولید مثل آنها را تعدیل می نماید.