سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصراله شکیبا صفت – کارشناسی ارشد مهندس شیمی- بیوتکنولوژی – واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
بیژن هنرور – دکترای شیمی- جداسازی- عضو هیأت علمی علوم و تحقیقات فارس
زهرا استخر – داننشجوی کارشناسی مهندس شیمی- بیو تکنولوژی – واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

نشان داده شده است که ایزومرسیس ۹ ، ترانس ۱۱ از اسید linoleic ترکیب شده (CLA) میتواند توسط روغن های گیاهی و روغن مکمل شده در شیر افزایش پیدا کند. تزریق سطح بالای روغن، م یتواند بر روی رشد ترکیب شیر تاثیر منفی بگذارد. هدف اصلی در این پژوهش، مشخص کردن این است که اگر سطوح پایین متناسب روغن ماهی و یا روغن افتابگردان ، به تنهایی و یا به صورت ترکیب، به گاوهای شیری در چراگاه، ممکن است باعث افزایش ۲:CI8 سیس ۲، ترانس ۱۱ غلظت CLD در شیر شود. گاوهای چهل فصل زایش در رژیم علف چریده شده در ۴ روش تکمیلی دسته بندی شده اند (i) بدون مواد مکمل (P) و (ii) 255g/dayروغن آفتابگردان و (iii) 255g/day روغن آفتابگردان + ۵۲٫۵g/day روغن ماهی (sofa) ، و (ir) 105g/dayو روغن ماهی (Fo). روغن ماهی که به یک محلول اختصاصی اضافه می شود ماده ی تکمیلی امگا ۳ نامیده می شود که ترکیبی است از روغن های دریایی و غذای دانه مستخرج شده حاوی ۵۰۰g/day روغن می باشد. روغن، در یک غلظت اشباع به گاو خوانده می شود. به مقدار ۳٫۰g/day برای بر گاو. محصول این گاوها به مدت ۵۴ روز اندازه گیری شد و ترکیب اسید چرب شیر در روز ۰ (داد هها سریعاً قبل از دادن مواد تکمیلی داده شده است) و در روزهای ۴۲ و ۱۴،۲۸ پس اعمال این خوراک، مواد مکمل باعث افزایش بازد هی شیر (۰٫۰۱>p) ، پروتئین (۰٫۰۵>p) لاکتوز (۰٫۰۱>p) ، کاهش دهنده ی چربی شیر (۰٫۰۵>p) و غلظت های پروتئین (۰٫۰۱>p) و افزایش دهنده ی غلظت لاکتوز (۰٫۰۱>p) است نوع روغن به طور مشخص بر روی ارزش هرگونه محصول مؤثر نیست. غلظت ۱:C18 و ۱۱ ترنس ۱:C18+9 ترانس ۱:C18 ( در اصل ۱:C18 ترانس ۱۱) و(۰٫۰۱>p) و ۲:C18 سیس ۹، ترانس (۰٫۰۱>p) در روش مکمل نسبت به حالت p بزرگتر است و غلظت هر دو بر روی Fo بزرگتر از آن بر روی so (0.05>p) است. نتایج نشان داد که غلظت ۲:C18 سیس ۹، ترانس CCLA11 بیشتر هم م یتواند افزایش یابد، از یک غلظت بالای متناسب در شیر حاصل چرا، با افزودن محتویات مکمل یک سطح پایین روغن ماهی چه به صورت تک چه به صورت ترکیب با روغن آفتابگردان.