مقاله مکتب پزشکی شیراز از آل بویه تا آغاز صفوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۰ منتشر شده است.
نام: مکتب پزشکی شیراز از آل بویه تا آغاز صفوی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکتب
مقاله طب
مقاله دارالعلم
مقاله شیراز
مقاله مدارس
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلشنی سیدعلی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فروزانی سیدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: غفوری زیبا
جناب آقای / سرکار خانم: کونجون نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود و کیفیت سیستم های دانش پزشکی در میان تمدن های گوناگون نشان از میزان اهمیت و توانمندی پزشکی آن اقوام داشته است. یکی از این سیستم ها، مکتب پزشکی شیراز بوده که کمتر مورد توجه مورخان و اندیشمندان متاخر قرار گرفته است. از این جهت در این مطالعه سعی بر آن است تا در حد امکان بر اساس منابع موجود به ترسیم وضعیت این مکتب پزشکی، که از دوره دیلمی تا آغاز صفوی ادامه داشته، پرداخته شود. مکتب علمی شیراز که لقب دارالعلمی را به خود اختصاص داده است، با دارا بودن مدارس علمی، بیمارستان ها و مراکز درمانی و کتابخانه های مجهز شهرتی جهانی یافته بود. علما و دانشمندان بزرگی در این مکتب پا به عرصه نهادند که شیوه های نوینی در پزشکی ابداع کردند، و رونق و پیشرفت پزشکی را سبب شدند، که در این مطالعه این مکتب بزرگ پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد.