سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمهدی مظفری – دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسی،گروه قدرت – بیرجند
حمید فلقی – دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسی،گروه قدرت – بیرجند
محسن فرشاد – دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسی،گروه قدرت – بیرجند

چکیده:

برنامه ریزی بلندمدت طرح توسعه شبکه های توزیع یکی ازوظایف مهم یکی ازشرکت های توزیع است .بااین حال تکثرپارامترها وپیچیدگی های بالای این موضوع حل آن رادشوارکرده است.اولین گام درطراحی شبکه های توزیع مکان یابی بهینه پست های فوق توزیع است که درواقع نقش پل ارتباطی میان سیستم انتقال وتوزیع رابازی می کند.دراین مقاله مساله مکان یابی پست های فوق توزیع وطراحی بلندمدت چندمرحله ای آنها برمبنای یک راهکارجدیدبااستفاده ازالگوریتم خوشه یابی فازی اصلاح شده مدلسازی وحل شده است. برای تعیین حوزه سرویس دهی پست هانیزروش جدیدی پیشنهادواجراشده است.باحل مسئله مکان یابی پست های فوق توزیع دریک منطقه واقعی توسط روش پیشنهادی ومقایسه نتایج باپاسخ های الگوریتم ژنتیک کارایی روش پیشنهادی بررسی ونشان داده شده است