سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمظاهر حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی – آب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی
محسن براهویی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب ، مدرس دانشگاه

چکیده:

تامین آب شرب یکی از حساس ترین و مهمترین بخش اجرائی پروژه های آب رسانی می باشد که مکان یابی چاه های آب شرب به منظور استحصال و تامین آب ازحساس ترین و مهمترین بخشهای اجرایی پروژه های آبرسانی در مناطق شهری و روستایی محسوب می شود تعیین بهترین محدوده از نظر زمین شناسی و آب هایزیرزمینی رعایت حریم های فنی و بهداشتی ، دسترسی به انرژی برق ، امکان انتقال آب ، نزدیکی به نقاط مصرف و از نظر اجتماعی فاقد تنش های اجتماعی و مسائل از این قبیل و دارای توجیه فنی و اقتصادی و از همه مهمتر آنکه امکان تهیه زمین وجود داشته باشد