سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
فاطمه اخلاقی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
راهله شهریاری – کارشناس زمین شناسی
هادی حاجی زاده نامقی – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی

چکیده:

مدیریت مواد زائد جا مد یکی از مشکلات جدی زیست محیطی درکشورهای درحال توسعه نظیر ایران میباشد توسعه شهرها از دیدگاه اقتصادی افزایش مناطق مسکونی و زیرساخت ها درپی رشد سریع جمعیت منجر به ایجاد اثرات منفی بررویمحیط زیست می گردد از جمله اهداف مدیریت مواد زائد جامد شهری جمع آوری اصلاح و دفع موادزائد جامد با رعایت اصول بهداشتی و بصورت اقتصادی می باشد دراین مطالعه معیارهای زمین شناسی اقتصادی اکولوژیکی زیست محیطی و کاربری اراضی درشعاع ۵۰ کیلومتری از شهربجنورد مورد بررسی قرارگرفتند. مکان یابی به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی و دو روش بولین و روش همپوشانی وزنی انجام گردید ابتدا مناطق ممنوع و حریم ها در شعاع مورد بررسی با استفاده از روش بولین حذف گردید درروش همپوشانی وزنی نیز ابتدا فاکتورهای موثر با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی و سپس همپوشانی انجام گردید درنهایت جهت تعیین مناسبترین مکان ها نتایج روش بولین و همپوشانی وزنی درهم ادغام گردیدند.