سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز- اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اردبیل / دانشگاه تبریز
محمدعلی قربانی – استاد یاردانشگاه تبریز
اسماعیل اسدی – استاد یاردانشگاه تبریز
روح الله دبیر – دانشجوی کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این تحقیق با بهره گیری از روش سنجش از دور و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی از شیوه ای جدید در وزن دهی با عنوان ماتریس وزنی بر اساس تابع کویین استفاده گردیده است که نه برمبنای نظرات کارشناسی وپرسشنامه که در روش های سلسله مراتبی و چند معیاره استفاده می گردد، بلکه بر اساس تحلیل آماری و وزن دهی یکسان با ماتریس وزنی تابع کویین برای تمام پارامترها استوار است. با تهیه لایه ها و نقشه ها، هم پوشانی لایه های تولید شده متناسب اطلاعات موجود در حوضه مورد پژوهش و تلفیق لایه ها وتعیین موقعیت مکانی مناسب در حوضه آبخیز قوری چایی دشت اردبیل با محوریت سه لایه زمین شناسی وکاربری اراضی و شیب حوضه با کلاسهای مختلف آن وکلاس بندی مجدد لایه ها ، لایه نهایی اولویت بندی بر مبنای تابع کویین حاصل گردید.