سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسن قاسمی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
قاسم کرمی – مدیریت شرکت موج نیرو
محمدرضا آراستی – هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت واقتصاد

چکیده:

امروزه پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش سطح آگاهی مردم، گسترش صنعت ایران و ظهور فرآیند خصوصی سازی باعث شده اند تا یکی از مهمترین وظایف صنعت برق کشور یعن ی تأمین برق، با قابلیت اطمینان و کیفیت بالا از اهمیت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شود. با حذف یارانه و واقعی شدن قیمت برق، این انتظارات بالاتر از حد کنو نی خود خواهد رفت و از طرف دیگر بسیاری از فعالیت ها در راستای افزایش قابلیت اطمینان سیستم توجیه اقتصادی پیدا خواهند کرد . از دغدغه های مهم صنعت برق کشور در قسمت توزی ع انرژ ی که توجه تمامی مسئولین و کارشناسان بهره بردار را به خود جلب نموده، خاموشی های طولانی مدت و زیان های ناشی از آن است. راهکاری اساس ی و تأثیرگذار بر ای ن مشکلات ، اتوماسیون شدن بخش توزیع است . از جهت ی با توجه به گستردگی این بخش و تعداد زیاد پست ها، اتوماسیون شدن همه آنها اصلاً مقرون به صرفه نمی باشد. در این مقاله با در نظر گرفتن ضریب اهمیت هر پست(وزن هر پست با استفاده ازمعیارهای مختلف) و تاثیر این ضرایب در شاخص قابلیت اطمینان SAIDI و ارائه شاخص جدید اصلاح شده RSAIDI محل بهینه پایانه های راه دور دریک شبکه نمونه شهر تهران تعیین شده است که به نظر کارشناسان این امر عملی و قابل پیاده سازی می باشد.