سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چکیده:

امروزه فضای سبز شهری از مهمترین عناصر تشکیل دهنده کالبد شهرها محسوب می شود که همراه با رشد جمعیت و توسعه شهری مورد تاخت و تاز سایر کاربری ها قرار گرفته و سطح آن در شهرها نسبت به سایر کاربری ها مدام در حال کاهش است. شهر آمل از جمله شهرهایی است که با وجود پتانسیل محیطی بسیار دارای سرانه پایین فضای سبز درون شهری می باشد. این شهر تحت تاثیر عواملی همچون رشد جمعیت ناشی از مهاجرت روستائیان به شهر، با ناهمخوانی تعداد و سرانه پارک ها مواجه گردیده است. هدف از این تحقیق مکان گزینی مناسب پارک ها در این شهر می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص های تاثیرگذار در مکان یابی پارک های شهری تعیین و با استفاده از مدل AHP وزن دهی شد و سپس به تلفیق شاخص های وزن داده شده در محیط GIS اقدام گردید. نتایج نشان داد که الگوی پراکنش فضای سبز شهری در شهر آمل در وضع موجود از الگوی مناسب برخوردار نمی باشد