سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک روح اللهی – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
وحید روح اللهی – شرکت آروند
نسیم راستگو – شرکت آروند

چکیده:

این مقاله به مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده درمیکروگرید با استفادها ز الگوریتم بهینه سازی پخت فلزات می پردازد این مساله طراحی میکروگرید به عنوان یک مساله بهینه سا زی با درنظر گرفتن فاکتور هزینه و قید قابلیت اطمینان و ظرفیت حدمجاز خطوطمورد بررسی قرار میگیرد تابع هدف مساله کل هزینه سیستم به ازای هر سال می باشد که از دو بخش هزینه توسعه و هزینه های جبرانسازی حرارتی تشکیل شده است هزینه جبرانسازی حرارت به عنوان هزینه اضافی زمانی مورد توجه قرا رمیگیرد که خروجی حرارتی مورد نیاز که بایستی توسط DG تامین گردد قادر به تامین نبوده و این حرارت بایستی با استفاده ازمصرف برق تامین گردد. قیود شبکه و معیار طراحی قابلیت اطمینان باعث شده که مساله مورد نظر به صورت یک مساله بهینه سازی غیرخطی درآید این مقاله در حل مساله جهت ارزیابی تابع هدف و قیود از دو ابزار تحلیلی پخش بار DC و شاخص انرژی قابلیت اطمینان استفاده می کند.