سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی قینانی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
محمدعلی علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
مهرداد جعفربلند – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

امروزه الکتریسیته یکی ازنیازهای مهم بشریت می باشد و انتظارمیرود دردو دهه اینده این نیازرشد چشمگیری داشته باشد از طرفی با وجود نیروگاه های برق آبی و هسته ای هنوز سهم عمده ای از تولید برق به وسیله نیروگاه های حرارتی صورت میگیرد نیروگاه های حرارتی نقشی اساسی درانتشارگازهای گلخانه ای دارند گازهایم تصاعد شده از این نیروگاه ها بسته به نوع سوخت آنها گازهای دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد وجیوه و اکسیدهای نیتروژن می باشد یکی از روشهای کاهش انتشار این گازها استفاده از منابع تولید پراکنده با سوخت تجدید پذیر می باشد با این کار میزان تولید نیروگاه حرارتی کم می شود و هزینه سوخت آن و انتشارگازها کمتر می شود این منابع تحت عنوان منابع تولید پراکنده شناخته شدهاند که به شبکه اصلی درمحلی که نصب می شوند توان تزریق می کنند جهت کاهش تلفات به وسیله این منابع محل مناسب و اندازه تولید آنها مهم می باشد. دراین مقاله به کمک منطق فازی مکان مناسب و به کمک الگوریتم ژنتیک مقداربهینه منابع تولید پراکنده محاسبه می شود.