سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم احمدی – دانشگاه علم وصنعت ایران
سیدمحمد شهرتاش –

چکیده:

دراین مقاله روشی ساده برای مکان یابی و انتخاب بهینه فیلتر غیرفعال موازی با سیم نول درشبکه های توزیع شعاعی سه فاز چهارسیمه مکرر زمین شده ارایه شدها ست درروش پیشنهادی مکان یابی فیلتر از طریق الگوریتم ژنتیک صورتگرفته و ولتاژ موثرسیم نول بااستفاده ازترکیب نتایج پخش بارهای هارمونیکی محاسبه شدها ست تابعهدف بهینه سازی حداقل کردن مجموع ولتاژهای موثرنول شینهای مختلف درشبکه فشارضعیف است نتایج حاصل ازشبیه سازی سیستم ۹ شینه IEEE و مکان یابی فیلتر درسیستم مذکور نشان داده شده است.