سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عباس بخشنده نصرت – استاد گروه جغرافیا ی دانشگاه آزاد سمنان
مهدی شرفیه – کارشناس ارشد جغرافیاو برنامه ریزی شهری

چکیده:

خلاء ضوابط و مقررات کافی و عدم اجرای دستورالعمل های موجود، برای مکان یابی خبازیها از عوامل مهم ترددهای غیر ضروری وافزایش ترافیک شهر ها و ضایعات بخش اعظمی از نان مصرفی است. هدف از انجام این تحقیق تعیین مکانهای بهینه برای احداث نانوایی ها ( مطالعه مودی شهر سمنان ) است. که برای تحقق این هدف از قابلیتهای سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) استفاده گردیده است. دراین پژوهش برای شناسایی معیارهای موثر درمکان یابی نانوایی از نقشه های ۱:۲۰۰۰ شهر سمنان استفاده شده است وبا استخراج لایه های تاثیر گذار در مدلسازی مکانهای مناسب برای نانوایی، نقشه های مبنا تهیه و برای وزن دهی به معیارها نیز از مدل AHP استفاده شده، نهایتا" با استفاده از روش همپوشانی شاخص و اعمال وزن آنها ، مناسبترین مکانها برای احداث نانوایی برروی نقشه شهر تعیین گردیده است.