سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید اسدی بقال – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سودابه سلیمانی –
بابک مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

رشد روز افزون مصرف برق در شبکه های توزیع، باعث شده که طراحان به دنبال روش های دقیقتری جهت پاسخگویی به ان باشند تا سیستمی با حداکثر کارایی اقتصادی ممکن طراحی کنند، در حالی که در ان هیچ یکاز محدودیتهای حاکم بر سیستم نقض نشده باشد.در این مقاله متد جدیدی برای تعیین تعداد، مکان، ظرفیت و حوزه سرویس دهی پستهای فوق توزیع از میان مکان پستهای کاندید و موجود، با در نظر گرفتن امکان نصبمستقیم منابع تولید پراکنده به هر یک از مراکز بار که هر یک از این مراکز بار نیز با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پیش بینی بار، به صورت یک مدل فازی در نظر گرفتهشده ، ارئه گردیده است. در این روش، بهینه سازی با در نظر گرفتن قیود مسئله، که شامل افت ولتاژ ، ظرفیت بارگذاری پستها و منابع تولیدات پراکنده ، تغدیه شعاعی بارها توسط پستها می باشد، با استفاده از الگوریتم ژنتیکصورت گرفته است. در این مقاله مساله بر روی یک شبکه استادارد و واقعی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج قابل قبولی حاصل گردیده است.