سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن قریشی – دانشگاه گیلان
حسین افراخته – دانشگاه گیلان

چکیده:

عدم فروش انرژی سبب میشود تا سودحاصل ازفروش برق به مشترکین کاهش یافته و زیان اقتصادی را به شرکت های توزیع تحمیل کند به منظور افزایش قابلیت اطمینان و کاهش میزان انرژی فروخته نشده درشبکه توزیع کلیدهایی درفیدرها نصب میشوند که درحالت عادی بازهستند به این کلیدها کلیدهای مانور گفته می شود به کمک کلیدهای مانور و سکسیونرها میتوان با تغییر ارایش شبکه درهنگام وقوع خطا تمام یا بخشی از بارهای بی برق را دوباره برقدار کرد و از این طریق قابلیت اطمینان سیستم را بهبود بخشید ازطرفی دیگر درصورت قطعی برق شبکه منابع تولید پراکنده میتوانند با ایجاد یک جزیره عمدی موجب کاهش میزان قطعی بارها و درنتیجه کاهش انرژی فروخته نشده شود.