سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا رجبی – کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات مکانی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
احسان گلمهر – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قزوین
داود مجیدی – مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیر عامل-دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۳

چکیده:

امروزه انرژی الکتریکی به عنوان اساسی ترین نیاز توسعه یافتگی کشورها مطرح شده است. با توجه به موضوعات زیست محیطی، اخیرا منابع تولید انرژی پاک در اولویت قرار گرفته و در حال توسعه است. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و دارای منابع سرشار طبیعی به انرژی برق به عنوان یک زیرساخت حیاتی جهت تامین نیاز داخلی و حتی کشورهای همسایه مینگرد. نیروگاه های برق آبی به عنوان یک منبع پاک انرژی الکتریکی می توانند نقشی برجسته در تولید برق مورد نیاز کشور ایفا کنند اما با توجه به پیچیدگی های موجود در ارتباط با انتخاب محلی مناسب برای احداث این سازه ها، باید عوامل گوناگون مورد بررسی قرار بگیرند. از طرف دیگر با توجه به دیپلماسی موثر بی نالمللی ایران، همواره تهدیداتی از طرف دشمنان به سمت ایران مطرح بوده است. این موضوع لزوم به کارگیری عامل نوین پدافند غیرعامل در مکا نیابی تاسیساتی حیاتی مانند نیروگاه های برق آبی را به خوبی نمایان می سازد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل چندمعیارهTOPSIS در بستر سیستم نرم افزاری GIS به بررسی و مدل سازی عوامل موثر در مکا نیابی یک نیروگاه برق آبی با مطالعه موردی استان اصفهان پرداخته شده است. به همین منظور ابتدا به شناسایی عوامل تاثیرگذار در روند مذکور پرداخت شد و مدل مفهومی مکان یابی طراحی شد. سپس بر مبنای این مدل به تهیه داده ها و لایه های اطلاعاتیGIS مبنا پرداخته شد.