سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزیتا ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سهیلا حمیدزاده خیاوی – دکتری شهرسازی وهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

امروزه انواع بیماری های جسمی و روانی به علت گسترش زندگی شهری و توسعه صنعتی شهرها افزایش یافته است.از طرف دیگر،اهمیت چشمگیرگردشگری از جنبه های مختلف برهمگان آشکار گردیده است براساس تعریف سازمان جهانی جهانگردی به مسافرت افراد از محل دائم زندگی خود جهت حفظ،بهبود یا حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیش از ۲۴ ساعت و کمتر از یک سال گردشگری سلامت اطلاق می شود.دراین میان معماری از دو طریق با گردشگری در ارتباط است. اول به عنوان عناصر جاذبه، دوم از طریق عناصر لازمه. اولین قدم در مسیر مدیریت و توسعه گردشگری سلامت شناخت قابلیت ها، تنگناها، توان ها و جاذبه های گردشگری مکان است. گردشگران به وسیله ی جاذبه های گردشگری به یک منطقه جذب می شوند.و پس از آن این زیرساختهای گردشگری اند که باید پاسخگوی نیاز مسافران باشند.بعد از نیاز سنجی، جایابی این تاسیسات مطرح است.حال سوال اینجاست که چه معیارهایی برای مکان یابی سایتهای دارای پتانسیل گردشگری سلامت می توان در نظر گرفت؟این مقاله با روش نمونه پژوهی و با جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و میدانی با هدف بررسی معیارهایی براساس اصول معماری منظر با استفاده از نرم افزار GIS و مدل منطقی بولین بوده است.که درنتیجه به شناسایی سایت مطلوب منجر می شود.