سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدبهروز امامی – گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، اصفهان، ایرا
مهسا قندهاری – استادیار، گروه مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان ، ایران،
سیدمجتبی سجادی – استادیار،گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصف

چکیده:

در بازار رقابتی امروز، شرکت ها برای جذب بیشتر بازار سعی به ایجاد مراکز توزیع در مناطق مختلف دارند . با توجه به اینکه شرکت های رقیب درآن مناطق دارای سهمی از بازار هستند ، ایجاد این مراکز در نقاط مختلف حائز اهمیت خواهد بود. در این مقاله مدلی ریاضی برای حداکثر کردنجذب بازار با در نظر گرفتن عواملی مانند زمان انتظار مشتریان و مسافت یا زمان سفر توسط مراکز جدید توزیع ارائه می شود . در نهایت برای مدل مورد نظر با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری مانند الگوریتم رقابت استعماری، مکان های مناسب برای قرار گرفتن این مراکز بدست آورده می شود