سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سحر ایوبی –
سیدمحمد معطرحسینی –

چکیده:

برآوردن نیازهای مشتریان درزمان مناسب و به میزان مناسب موجب کاهش هزینه ها و افزایش سطح خدمت زنجیره تامین خواهد شد این امر باعث شده است تادرسالهای اخیر مدیریت زنجیره تامین و طراحی شبکه های توزیع مورد توجه پژوهشگران قراربگیرد مساله ای که دراین تحقیق به ان پرداخته ایم یافتن بهترین مکان برای ساختن مراکز توزیع ایساکو درزنجیره تامین سه سطحی سازندگان مراکز توزیع و فروشگاه های مجاز می باشد این مهم با استفاده از توسعه و حل مدلی بریا شبکه توزیع با درنظر گرفتن جنبه های عملیاتی نظیر زمان های تدارک و جریان مواد انجام شده است هدف یافتن مکان های بهینه مراکز توزیع دریک فضای پیوسته است به نحوی که هزینه های مکان یابی و موجودی کمینه گردد بهترین تخصیص های ممکن خرده فروشان به مراکز توزیع و مراکز توزیع به کارخانه ها نیز مشخص می گردد مدل طراحی شده از نوع برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط است با توجه به NP-hard بودن مدل و پیچیدگی مساله درابعاد بزرگ برای حل مساله از الگوریتم های فراابتکاری بهر ه گرفته ایم.