سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تهران
سجاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تهران
حسین حاتمی نژاد – استاد گروه جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده:

مراکز خدمات بهداشتی و درمانی از مراکزی است که بطور مستقیم درتامین سلامت فردوجامعه دخیل می باشند دسترسی سریع به موقع و ارزان به این مراکز درجامعه به خصوص درجوامع شهری خیلی مهم و ضروری است درمنطقه چهارشهرشیراز سرانه اختصاص یافته برای هر نفر ۰/۵ متر مربع می باشد که این رقم اختلاف آشکاری با وضعیت استاندارد آن دارد این پژوهش با ارایه الگوی مناسب به دنبال توزیع بهینه کاربری خدمات درمانی درمنطقه چهار شهرشیراز می باشد بدین منظور از معیارهایی از جمله واقع شدن درکاربری مناسب فاصله از کارگاه های صنعتی نزدیکی به راه های اصلی نزدیکی به فضاهای سبزشهری نزدیکی به مراکز مسکونی و فاصله از مراکز بهداشتی استفاده کرده است که ابتدا داده های مکانی جمع آوری شده سپس پایگاه اطلاعاتی تشکیل شده و نقشه های تهیه شده برای هر یک از معیارها به یک لایه اطلاعاتی در تبدیل شده است سپس به منظور الگوسازی به هرکدام از لایه های اطلاعاتی براساس میزان اهمیتی که درمکان یابی مراکز بهداشتی دارند وزن مناسبی اختصاص داده شده است.