سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فهیمه معتمد نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
حجت الله رنجبر – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

انتخاب مکان مناسب براییک فعالیت یکی از تصمیمات پایداری برای انجام یک طرح است که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاههای مختلف می باشد. مکان یابی فعالیتی است که قابلیت و توانایی هاییک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایرکاربری های شهربرای انتخاب مکانی مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه و تحلیلقرار می دهند.در این تحقیق مکان یابی محل دفن پسماند شهر زرند در استان کرمان با استفاده از سیستم اطلاعات جفرافیایی و به کارگیری ۱۴ لایه اطلاعاتی صورت پذیرفته است. در انتخاب مکان مناسب به منظور دفن پسمانداز مدل بولین(دودویی)استفاده گردیدکه در این مدل انتخاب مکان به صورت مناسب(۱) و نامناسب (۰)می باشد.