سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحیم زارعی – دانشجویکارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
مهدی مومنی – دانشیار دانشگاه آزاد نجف آباد
اسماعیل رحیمی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
عنایت الله برفی دخت – معاونت برنامه ریزی توسعه شهرداری مرودشت

چکیده:

درشهر مرودشت درحال حاضر با جمعیتی معادل ۱۴۰ هزار نفر جمعیت ساکن و ۱۸۰ هزار نفر جمعیت شناور حوزه نفوذ روزانه ۱۴۰ تن پسماند جمع آوری و حمل و دفن می شود از میان روشهای مختلف دفع پسماند روش دفن روشی بوده که مدیریت شهری این شهر درچندین سال اخیر بر آن تکیه کرده است. نتایج بررسی موقعیت محل قدیم و فعلی دفن پسماندها حاکی ازنامساعد بودن محل انتخابی بوده که درآن بسیاری از اصول معیارها و ضوابط مکان یابی نادیده گرفته شده و یقینا درآینده نزدیکاثرات زیست محیطی آن نمایان می گردد با توجه به این مهم که شهر مرودشت درجایگاه دومین شهر بزرگ استان فارس محوریت انجام مطالعات جامع پسماند منطقه مرکز استان فارس شامل ۶ شهرستان و ۱۴ شهر ۳۰۰ روستا و جمعیتی برابر ۶۲۰ هزار نفر را به عهده دارد دراین پژوهش سعی شده است با استفاده از داده هایی چون فاصله از حریم شهر فاصله از جاده کاربری اراضی عوارض مصنوع روستا معادن تاسیسات و تجهیزات شهری گسل آبهای سطحی و زیرزمینی جهت بادو شیب با هدف مدیریت پسماند با رویکرد منطقه ای از طریق مدلهای مختلف تلفیق اطلاعات و نقشه ها که براساس مدل منطق فازی (Fuzzy l ogi c) ترکیب شده اند دفن ۴۰۰ تن پسماند تولیدی روزانه که درحالحاضر دربیش از ۱۰۰ نقطه به صورت غیراصولی صورت میگیرد