سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه تربی
محمد مولائی قلیچی –
سعید رجایی نجف‌آبادی –

چکیده:

توجه به محیط زیست و از آن جمله پسماندها مسأله ای است که در سال های اخیر مورد توجه خاص برنامه ریزان قرار گرفته است. استفاده از سیستم های جغرافیایی (GIS)در مکان یابی محل دفن زباله ، موضوع نسبتاٌ جدیدی است که در دهه های اخیر در جهان متداول شده است. دراین تحقیق پس از بررسی عوامل مؤثر در مکان یابی محل دفن پسماندها و تلفیق اطلاعات و نقشه ها، با استفاده از مدل های ارزیابی چند معیاره، مکانهای مناسب برای دفن پسماندها تعیین و در نقشه مناسب ارائه شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. به منظور وزن دهی لایه ها از مدل AHP بهره گرفته شده است. پس از تلفیق لایه های مکانی، محدوده های دارای بیشترین مطلوبیت انتخاب گردید. جهت انجام عملیات مکانیابی و رسیدن به مناطق مناسب جهت دفن پسماند، نقشه های استاندارد از دو روش TOPSIS و AHP استخراج گردیدند. در نهایت، نتایج هر یک از این روشها بصورت نقشه نهایی ارائه شده است.