سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید ناد علی علوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
ایمان پارسه – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپ
الهام احمدپور – کارشناس بهداشت محیط ، گروه بهداشت محیط ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
نعمت الله جعفر زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:

انتخاب محل مناسب برای دفع پسماندهای جامد شهری یکی از پیچیده ترین و دشوارترین کارها در مدیریت پسماندها به شمار می رود زیرا باید عوامل و معیارهای متعدد زیست محیطی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همزمان مورد توجه و بررسی قرار گیرند. شهرستان ماهشهر به دلیل واقع شدن در نقاط حساس ساحلی و همچنین وجود قطب صنایع پتروشیمی کشور و رشد شتابان جمعیت در این منطقه ، از دیر باز با چالش ها و مشکلات متعددی در زمینه دفع پسماندها روبرو بوده است. روش تحقیق : در این مطالعه مکان یابی پسماندهای جامد برای شهرستان ماهشهر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به انجام رسید. برای این کار ۱۰ معیار مختلف شامل فاصله از آب های سطحی ، نفوذپذیری خاک و سازندهای محل به آب ، وجود اکوسیستم های حساس ، پوشش گیاهی ، وجود گسل ، فاصله از شهرها و روستاها ، کاربری اراضی ، فاصله از راههای اصلی ، شیب و فاصله از محل تولید پسماند مورد بررسی قرار گرفت. پس از وزن دهی ساده هر یک از معیارها وزن نسبی معیارها نسبت به یکدیگر با استفاده از AHP تعیین شد. امتیازات تعیین شده به لایه های اطلاعاتی تهیه شده در محیط GIS اعمال گردید و بر اساس ان مکان های مناسب دفن پسماندها الویت بندی شد. در نهایت مکان های انتخاب شده ، مورد بررسی میدانی قرار گرفتند و بهترین مکان مشخص گردید.