سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سودابه شهبا – مسئول ارائه مقاله، دانشجوی مدیریت محیط زیست
سمیه شهبا – مسئول مکاتبات، دانش آموخته مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ب
سیده زهرا نوربخش –
مهناز مظفری –

چکیده:

افزایش سریع جمعیت، توسعه و پیشرفت تکنولوژی و تمایل بشر به افزایش مواد مصرفی و در نتیجه ازدیاد مواد زائد از جمله مسائلی است که اخیراً در جوامع بشری بحرانهای عظیمی را بوجود آورده است که لزوم بکارگیری مدیریتی بهینه در زمینه مواد زائد جامد را امری اجتناب ناپذیر می سازد.مدیریت مواد زائد جامد که در قانون جدید به مدیریت پسماندها مشهور گردیده در اصل از عناصر مختلف ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع که در دفن بهداشتی، کمپوست و سوزاندن منحصر شده، تشکیل شده است و طی سالهای اخیر با توجه خاص در برنامه محیط زیست جهان ملحوظ گردیده است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه مکان های مختلف دفن مواد زائد جامد شهری در شهرستان سیرجان و انتخاب بهترین و مناسب ترین مکان با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) می‌باشد. این تحقیق بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره و به کمک فرایند تحلیل شیکه (ANP) که یک تکنیک ریاضی برای تصمیم گیری می باشد، انجام پذیرفته است. در این تحقیق سه گزینه (مکان) مختلف شامل بخش‌های A1 ،A2 ، A3 مقایسه شده است. این گزینه ها توسط معیارهای مختلفی در ارتباط با محیط زیست، عوامل هیدرولوژیک و توپوگرافیک و همچنین رویکردهای اجتماعی و اقتصادی ارزش گذاری و امتیاز دهی شده اند و سپس گزینه ها براساس روش ANP اولویت بندی شده اند.