سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مقداد کهوند – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همد
نیما قیطرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همد

چکیده:

با رشد شهر نشینی و گسترش شهرها، مشکلات عدیده ای در محیط شهری بوجود می آید که باید به دقت مورد بررسی قرار گیردو راه حل های مناسب و اجرایی برای آنها در نظر گرفته شود. از جمله مسائل و مشکلاتی که انسان با رشد جمعیت شهری، درمحیط شهری با آنها روبه رو است، مشکل مواد زائد شهری، چگونگی دفن و دفع بهداشتی و مکانیابی آنها است. از جمله ابزاری که میتواند کمک بسیار زیادی به مکان یابی محل مواد زائد کند رایانه و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS ) است. برای اینمنظور می توان از سیستم های تصمیم گیری چند معیاری ( MCDM ) و سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) استفاده نمود.با توجه به این مهم که انتخاب محل دفن نیازمند بررسی از جهات مختلف است و معیارهای مختلفی باید در آن مورد بررسی قرار گیرد. سیستم های تصمیم گیری چند معیاری، مانند روش AHP این توانایی را دارد که مکان یابی محل دفن مواد زائد شهری رابا معیارهای مختلف به صورت هم زمان مورد بررسی قرار دهد و ضرورت و اهمیت آنها را تعیین کند. هدف از این تحقیق ارائه راهحل های مناسب با استفاده از ابزار دقیق چون رایانه و GIS در رابطه با مکانیابی محل دفع و دفن بهداشتی مواد زائد جامد شهری در همدان است.