سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه همتی زاده – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی
مصطفی علی یاری –

چکیده:

تولید پسماندهای شهری امروزه یکی از معضلات عمده جوامع شهری به شمار می رود. تاثیرات نامطلوب آن ها به ویژه از دیدگاه زیست محیطی ضرورت انجام مطالعات تکمیلی به منظور مکانگزینی برای دفن را توجیه می نماید. توسعه روز افزونشهر و افزایش بی رویه جمعیت در شهرستان باعث تولید انواع زباله های جامد شهری شده است. در این پژوهش از سیستم های اطلاعات جغرافیای جهت مکان یابی بهینه دفن مواد زاید شهری استفاده شده است. برای این منظور ۲۰ لایه اطلاعاتی که در مکان یابی دفن مفیدند در محیطGIS تهیه و پردازش شده است. سپس با توجه به روش وزن دهیAHP وزن مناسب اعمال شده و به وسیله دو مدل بولین و فازی لایهها با هم تلفیق، تجزیه و تحلیل شده است. آنگاه به تحلیل نقاط انتخابی پرداخته شد سپس نقاط انتخاب به هفت نقطه تقسیم شدند. نتایج نشان می دهد در این بین، محل ۲ دارای بالاترین اولویت برای دفن می باشد ۵ به دلیل مناسب نبودن پی سنگ، بالا بودن سطح آب زیرزمینی در اولویت قرار نگرفتند. سپس محلهای منتخب ،۷ ، ونقاط ۶ با محل فعلی مقایسه و درنهایت محل مناسب (لکه ۲) در شهرستان شوشتر تعیین گردید