سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب عادلی – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه بین المللی امام خمی
علی اکبر سردره –

چکیده:

بلندمرتبه سازی برای استفاده ی حداکثر از فضا و منابع محدود به توسعه ی پایدار شهرها کمک می کند اما عدم توجه به ضوابط و معیارهای لازم برای مکان یابی صحیح این ساختمان ها می تواند باعث بروز مشکلات متعددی در مناطق شهری گردد و ممکن است این امر نگرانی ها و یا حتی حوادث ناگواری را به وجود آورد. بلندمرتبه سازی در کجا و با چه معیارها و مشخصاتی باید انجام گیرد تا عوارض ناشی از ساخت این بناها به حداقل ممکن کاهش یابد؟ این پرسش اساسی است که درباره ی موضوع مطرح می شود. ضوابط و معیارهای مکان گزینی بهینه برای بلندمرتبه ها در هر شهر با توجه به شرایط خاص محلی اولویت های اقتصادی اجتماعی محیط طبیعی و وضعیت تاریخی و … با شهر دیگر متفاوت است از آنجایی که عوامل کمی و کیفی متعددی در فرایند مکان یابی تاثیر دارند و هر معیار دارای ارزشی متفاوت در فرایند مکان یابی است لذا ضروری است که چارچوبی مناسب برای تلفیق و ترکیب این معیارها وجود داشته باشد.