سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس رسولی امیرآباد – مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد
مهدی بستان زاده –
نوراله کریم تبار –
سمیه مهری اردستانی –

چکیده:

اخیرا پژوهشهای زیادی برروی جابجایی حسگرها صورت گرفته که به استقرار گره ها درشبکه کمک می کند این مقاله به طور جامع به بررسی توانایی حرکت درحسگرها درمواجه با شکست یاپاسخ آنها به رویدادهای جدید می پردازد همچنین راه حل های موجود برای حل مشکلات قرار گیری سنسور در WSAN را بازنگری می کند حفره های پوشش مکانهای خالی درفضای پوشش هستند که برای پوشش دادن سنسورهای بیکار به کار می روندحفره ای حسی ناحیه ایی درمنطقه پوشش هستندکه امکان دسترسی به انها وجود ندارد به عبارتی دیگر اگر چندسنسور مجاور همخراب باشند یک حفره حسی به وجود می آید حفره خالی مکانی است که برای قرارگیری یک سنسور استفاده می شود شبکه سنسور مطلوب شبکه ایی است که بدون حفرهای حسی باشد سنسورها درابتدا بصورت تصادفی دریک مکانی قرار میگیرند.