سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران
شهریار لطفی – دانشگاه تبریزگروه علوم کامپیوتر
احمد فراهی – دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

یکی از مسائلی که در مورد استفاده از تلفن همراه مطرح است تعیین مکان ایستگاه های مورد نظر برای دادن سرویسدهی مناسب از نظر خط دهی به تلفن همراه است شعاع خط دهی متفاوت این ایستگاه ها مکان آنها و شرایط جغرافیایی منطقه باعث می شود که مکان یابی این ایستگاه ها یک مساله بهینه سازی از نوع غیرچند جمله ای سخت شود برای این منظور از خودکار یادگیر سلولی استفاده شده است تا منطقه مورد نظر تحت پوشش قرارگیرد و همپوشانی ما بین ایستگاه ها کاهش یابد در الگوریتم پیشنهادی این مقاله دو نوع خودکار بیان شده است که یکی به عنوان والد عمل میکند و مسئول اضافه کردن ایستگاه به منطقه است و مابقی خودکارها نقش فرزند را دارند و به ایستگاه ها اختصاص یافته اند الگوریتم پیشنهادی با نمونه مشابه که به وسیله الگوریتم ژنتیک پیاده سازی شده است مقایسه شده است و نتایج حاصل نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی بهتر ازنمونه مشابه پیاده سازی شده به وسیله الگوریتم ژنتیک عمل م یکند.