سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور
حسن مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور
رضا مهجوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور
غلامرضا رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی

چکیده:

پسماند ها و مواد زائد جامد جز جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید انواع اینزایدات درکمیت و کیفیت مختلف یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی عصر حاضر است یکی از مهمترین اقدامات برای مقابله با اثرات مخرب این پسماندها مکان یابی مناسب جهت دفن آنهاست استفاده از منطق فازی که به منطق انسانی نزدیکتر است و پیاده سازی آن درمحیط GIS می تواند گزینه مناسبی برای یافتن مناطق مساعد جهت نیل به این منظور باشد این مطالعه با هدف یافتن مکان های مناسب برای دفن پسماند درشهرستان شوش از توابعاستان خوزستان انجام شده است به این ترتیب که با مطالعات و نمونه برداری های صحرایی از منطقه مورد نظر و نیز استفاده از منابع اطلاعاتی دیگر چون تصاویر ماهواره ای و نقشه ها با فرمت های گوناگون داده های مورد نیاز آماده و پس از انجام اصلاحات مورد نیاز با فرمت مناسب وارد محیط GIS گردید. در گام بعدی برای هریک از عوامل موثر توابع عضویت مناسبی جهت فازی سازی آنها صورت گرفت درگام اخر نیز با توجه به وسعت مورد نیاز برای دفن مواد زائد در۲۰ سال آینده مکان مورد نظر انتخاب و پیشنهادشد.